PALO ALTO, Kalifornia, 12 stycznia 2015 – firma HP ogłosiła dzisiaj szereg ogólnoświatowych działań prawnych w ramach toczącej się i prowadzonej przez nią kampanii zwalczania sprzedaży niezgodnych z prawem kartridży atramentowych.

W Holandii firma HP wszczęła trzy oddzielne spory sądowe przeciwko Digital Revolution B.V. z Nederhorst den Berg. Digital Revolution prowadzi sklep internetowy z materiałami eksploatacyjnymi do drukarek – pod nazwą 123inkt.nl w Holandii, a pod innymi nazwami również w innych krajach europejskich. Dwie skargi dotyczą naruszenia dwóch patentów HP dotyczących sprzedaży nowo wyprodukowanych pojemników, zgodnych z wkładami atramentowymi HP 364 i HP 920.
Procesy te będą prowadzone w trybie przyspieszonym dla spraw patentowych. Terminy rozpraw ustalono na październik 2015.

Druga skarga dotyczy nieuczciwej konkurencji związanej z aktem sprzedaży nowo wyprodukowanych toner kartridży jako „całkowicie zregenerowanych”, co jest celowym wprowadzaniem klientów w błąd, poprzez informowanie ich, że produkt pochodzi z odzysku i jest zregenerowany. Sprawa ta toczy się w trybie doraźnym, a przesłuchanie stron wyznaczono na luty 2015.Wszystkie sprawy zostały wniesione do Sądu Okręgowego w Hadze, który jest specjalistycznym sądem patentowym, rozpatrującym również znaczną liczbę spraw o nieuczciwą reklamę.

W Hiszpanii firma HP wszczęła spory patentowe dotyczące naruszenia dwóch patentów HP przeciwko jedenastu różnym podmiotom. Dwa najważniejsze to Tintas y Toner Shop Ink, S.L.U., działający poprzednio pod nazwą Ink Prime High Quality S.L.U., oraz Vasco Informática, S.L., obydwa z Malagi. Spory dotyczą naruszenia dwóch patentów HP w zakresie sprzedaży nowo wyprodukowanych kartridży z głowicami, zgodnych z różnymi kartridżami do drukarek HP, w tym wkładami atramentowymi HP 21, HP 22, HP 56 i HP 57. Skarga została złożona w Sądzie Handlowym nr 5 w Barcelonie.

W Polsce firma HP kontynuuje wysiłki w celu wyegzekwowania swoich praw patentowych poprzez końcowe ugody z kilkoma firmami, dotyczące sprzedaży różnych pojemników z atramentem oraz kartridży z głowicami, które naruszają patenty HP. Są to następujące firmy:
• Chameleon S.A. z Opola
• ePrimo.pl Sp. z o.o. z Warszawy
• Telforceone S.A. z Wrocławia
• Rafcom Rafał Ziółkowski z Warszawy

Firmy te uznały, że patenty HP obowiązują i zostały naruszone, jak również zgodziły się na zaprzestanie sprzedaży produktów naruszających prawo, wycofanie i zniszczenie pozostających zapasów oraz na zwrócenie firmie HP części poniesionych przez nią kosztów prawnych. Ustalenia te są wynikiem wcześniejszych porozumień ogłoszonych przez HP w 2013 i 2014 r. Oddzielna sprawa o naruszenie patentów firmy HP toczy się nadal przeciwko firmie Black Point S.A. z Wrocławia, a HP spodziewa się, że orzeczenie zapadnie w 2015r.

W Stanach Zjednoczonych firma HP wniosła pozwy o naruszenie praw patentowych przeciwko firmom Ninestar Image Tech Limited z Zhuhai w Chinach, Ninestar Technology Co., Ltd. z Kalifornii oraz Apex Microelectronics Co., Ltd z Zhuhai w Chinach. Proces dotyczy naruszenia przez pozwanych trzech patentów HP poprzez sprzedaż nowo wyprodukowanych pojemników z atramentem oraz związanych z nimi urządzeń magazynujących energię elektryczną zgodnych z drukarkami, w których używana jest szeroka gama pojemników na atrament HP, w tym modelami kompatybilnymi z wkładami atramentowymi HP 564, HP 932, HP 933, HP 950, HP 951 i HP 970.
Pozew dotyczy świadomego naruszenia przez pozwanych dwóch z trzech bronionych patentów i zawiera żądanie nawet potrójnego odszkodowania za ich naruszenie. Skarga została wniesiona do amerykańskiego Sądu Okręgowego dla Północnego Dystryktu Kalifornii. W Chinach firma HP wszczęła spory patentowe przeciwko Speed Infotech Ltd. z Szanghaju i Jingying Technology z Shenzhen. Speed Infotech jest rzekomo autoryzowanym dystrybutorem kompatybilnych kartridży atramentowych w Chinach dla Microjet Technology Co. z Tajwanu. Jingying Technology jest rzekomo podmiotem produkcyjnym odpowiedzialnym za krajowy montaż i sprzedaż kompatybilnych komponentów kartridży produkowanych przez 3-Ink Technology Co., Ltd z Tajwanu. Skargi przeciwko Speed Infotech dotyczą naruszenia trzech różnych patentów HP w zakresie dystrybucji i sprzedaży kartridży z głowicami zgodnych z wkładami atramentowymi HP 816, HP 817, HP 860XL, HP 861XL i HP 818XL (czarnymi i kolorowymi).
Skargi przeciwko Jingying Technology dotyczą naruszenia tych samych trzech patentów HP w zakresie produkcji, dystrybucji i sprzedaży kartridży z głowicami kompatybilnych z wkładami atramentowymi H 816, H 817, H 860, H 861XL, H 818KXL (czarny) i H818XL(kolorowy).

Procesy sądowe przeciwko Speed Infotech są pierwszymi sprawami wniesionymi do nowo założonego Sądu ds. Własności Intelektualnej w Szanghaju, natomiast sprawy przeciwko Jingying Technology zostały wniesione do Sądu (Intermediate Court) w Shenzhen. W języku chińskim podmioty te są znane jako: Speed Infotech Ltd. z Szanghaju oraz Jingying Technology z Shenzhen.

„Inwestycje HP w produkty wykorzystujące zaawansowane technologie oraz własność intelektualną są podstawą zbudowania przewagi konkurencyjnej HP oraz źródłem wartości dla naszych klientów, partnerów i akcjonariuszy” – powiedział Matthew Barkley, menedżer programu, Worldwide IP and Brand Protection HP (komórka zajmująca się ochroną praw do własności intelektualnej i ochroną marki na całym świecie). „Firma HP pozostaje zaangażowana w zapewnienie ochrony swoich praw do własności intelektualnej i podejmie wszelkie kroki konieczne dla ochrony tych inwestycji”.

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zawarte tutaj informacje mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie noże być interpretowany jako stanowiący dodatkową gwarancję. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne czy redakcyjne ani za przeoczenia w niniejszym dokumencie.